บริษัท ไลค์ สตีล จำกัด
 
ที่อยู่ : เลขที่ 8 หมู่ 7 ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
โทร : 034-900388 สายด่วน : 094-930-2666
มือถือ : 089-0094411 
แฟกซ์ : 034-900389 อีเมล : likesteel@hotmail.com


 
 
 Visitors: 68,629